วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:30 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
81 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถกระบะ 2 ประตู ตอนเดียว) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-03-09 2020-03-12
82 ขายทอดตลาดอาคารที่เป็นที่ราชพัสดุ บ้านพักผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 หลัง 2020-03-06 2020-03-13
83 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) 2020-03-06 2020-03-26
84 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2020-03-04 2020-03-25
85 ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด 2020-03-04 2020-03-16
86 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-03-02 2020-03-09
87 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล
88 ขายทอดตลาดต้นไม้ที่ได้จากการตัดโค่นภายในบริเวณก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 2020-02-25 2020-02-28
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและบ่อพักอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-02-25 2020-03-02
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงผนังภายนอกอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-01-02 2020-01-10
91 เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร (ส้วมสาธารณะ) ตลาดสดเทศบาล 1 2019-11-15 2019-11-25
92 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนรั้วศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 2019-10-31 2019-11-12
93 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-10-21 2019-10-29
94 แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยชัน บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 ช่วงนา นายสุรศักดิ์ สุนทรา ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2019-10-07 2019-10-07
95 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนบ้านพักของข้าราชการ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 2019-09-20 2019-09-27
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกองลูกค้า ช่วงจากแยกถนนโพธิราช ถึงแยกถนนราชบุตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-09-20 2019-09-25
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชนะชัย 4 ช่วงจากแยกถนนโพธิราช ถึงแยกถนนราชบุตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bididing 2019-09-20 2019-09-25
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-09-16 2019-09-27
99 จ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร บริเวณโดยรอบอาคารศาลชากลางจังหวัด ถนน ลานจอดรถ สวนหย่อม สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดยโสธร และลลานจอดรถบริเวณอาคารสำนักงานเหล่หากาชาดจังหวัดยโสธร และหอประชุมวิถีอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-09-11 2019-09-16
100 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2019-09-10 2019-09-10