วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:22 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
341 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavement in-place Recycling สายระหว่างบ้านคุ้ม หมู่2,6,9 ต.คูเมือง-บ้านปลาปึ่ง หมู่ ๒ ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-11-21 2017-12-07
342 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล.ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แบบมีเงื่อนไข 2017-11-20 2017-11-24
343 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า ขนาด 2,494 ซีซี.แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู รุ่นวีโก้ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน นข.-1728 ยโสธร โดยประมูลด้วยปากเปล่า 2017-11-20 2017-11-30
344 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-RAY) ขนาด ๖๐ ๔๐ ซม. 2017-11-17
345 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-RAY) ขนาด ๖๐x๔๐ ซม. 2017-11-17