วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:11 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
181 ประกวดราคาจ้างก่สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2019-02-12 2019-02-20
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
183 ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
185 ประกวดราคาจ้าบงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช 301/26 (ปี2539) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
191 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้การไม่ได้ของ รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 2019-02-11 2019-02-20
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ชั้น (ยกพื้นสูง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biddinng 2019-02-11 2019-02-20
193 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-13
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 2019-02-11 2019-02-13
195 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก่วา 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-01-17 2019-01-30
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถุนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 9 -บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biding 2019-01-14 2019-01-14
197 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 2 2018-12-27 2019-01-09
198 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 2 2018-12-27 2019-01-09
199 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ (คณะเกษตรศาสตร์) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - biding 2018-12-20 2018-12-25
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biding 2018-12-19 2018-12-26