วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  18:07 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2021-06-14 2021-06-18
2 ซื้อครุภัณฑ์ระบบแสงเสียง 2021-06-09 2021-06-14
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 2021-06-02 2021-06-08
4 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในโรงละคร ชั้น3 อาารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 2021-05-24 2021-05-31
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) 2021-05-20 2021-05-27
6 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 2021-05-18 2021-05-19
7 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายโหลดการทำงานเครื่องแม่ข่าย 2021-04-29 2021-05-07
8 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 2021-04-20 2021-05-12
9 จัดหาครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรแห่งใหม่ 2021-04-20 2021-04-29
10 ประกาศขายทอดตลาดครุณฑ์เสื่อมสภาพ 2021-04-08 2021-04-20
11 ขายทอดตลาด 2021-04-08 2021-04-20
12 จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่อข่าย ระบบสานสนเทศ 2021-03-02 2021-03-10
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2021-02-25 2021-03-03
14 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุน) 2021-01-26 2021-02-16
15 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-02-15 2021-03-04
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2021-02-08 2021-02-16
17 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องการเรียนรู้สมาร์ตแอปพลิเคชั่น 2021-02-02 2021-02-05
18 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด 2021-01-27 2021-02-16
19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง 2021-01-27 2021-02-02
20 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้งานไม่ได้ 2021-01-15 2021-01-27