วันจันทร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565  08:49 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด 2021-09-03
2 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ก่อสร้างบ้านพักร้องผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
4 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน1ชุด ชำรุดและเสื่อมสภาพ 2021-09-01 2021-09-06
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมห้องรับรอง 2021-06-24 2021-07-01
6 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจากการรื้อถอนจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2021-06-24 2021-07-06
7 ประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร 2021-06-23 2021-06-30
8 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2021-06-14 2021-06-18
9 ซื้อครุภัณฑ์ระบบแสงเสียง 2021-06-09 2021-06-14
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 2021-06-02 2021-06-08
11 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในโรงละคร ชั้น3 อาารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 2021-05-24 2021-05-31
12 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) 2021-05-20 2021-05-27
13 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 2021-05-18 2021-05-19
14 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายโหลดการทำงานเครื่องแม่ข่าย 2021-04-29 2021-05-07
15 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 2021-04-20 2021-05-12
16 จัดหาครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรแห่งใหม่ 2021-04-20 2021-04-29
17 ประกาศขายทอดตลาดครุณฑ์เสื่อมสภาพ 2021-04-08 2021-04-20
18 ขายทอดตลาด 2021-04-08 2021-04-20
19 จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่อข่าย ระบบสานสนเทศ 2021-03-02 2021-03-10
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2021-02-25 2021-03-03