วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  13:56 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 2019-08-20 2019-08-13
2 ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ 2 ประตู ตอนเดืียว) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-08-19 2019-08-23
3 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-08-19 2019-08-23
4 ประกวดราคี
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาและส่งเสรอมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-08-15 2019-09-02
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนบ้านพักของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อย 2019-08-09 2019-08-20
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร่้างปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2019-08-09 2019-08-19
8 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนบ้านพักของข้าราชการ สำนักงานจังหวัดยด
9 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและครุภัณฑ์หมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 2019-08-07 2019-08-14
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2019-07-31 2019-08-14
11 ประกาศายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุนฯ) 2019-07-30 2019-08-19
12 ประกาศขายทอดตล่ดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 2019-07-26 2019-08-22
13 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ 2019-07-22 2019-08-13
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-07-04 2019-07-10
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-07-02 2019-07-18
16 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้การไม่ได้ของ รพ.มหาชนะชัย 2019-06-25 2019-07-04
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านส้มผ่อ - บ้านโพง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 1,600 กิโลเมตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-06-21 2019-07-01
18 ประกาศยกเลิกการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 2019-06-14 2019-06-14
19 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมผลิตอัตโนมัติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-06-14 2019-06-21
20 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเคมี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biding 2019-05-30 2019-06-05