วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563  17:42 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงผนังภายนอกอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-01-02 2020-01-10
2 เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร (ส้วมสาธารณะ) ตลาดสดเทศบาล 1 2019-11-15 2019-11-25
3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนรั้วศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 2019-10-31 2019-11-12
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-10-21 2019-10-29
5 แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยชัน บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 ช่วงนา นายสุรศักดิ์ สุนทรา ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2019-10-07 2019-10-07
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนบ้านพักของข้าราชการ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 2019-09-20 2019-09-27
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชบุตร ช่วงจากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-09-20 2019-09-25
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกองลูกค้า ช่วงจากแยกถนนโพธิราช ถึงแยกถนนราชบุตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-09-20 2019-09-25
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชนะชัย 4 ช่วงจากแยกถนนโพธิราช ถึงแยกถนนราชบุตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bididing 2019-09-20 2019-09-25
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-09-16 2019-09-27
11 จ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร บริเวณโดยรอบอาคารศาลชากลางจังหวัด ถนน ลานจอดรถ สวนหย่อม สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดยโสธร และลลานจอดรถบริเวณอาคารสำนักงานเหล่หากาชาดจังหวัดยโสธร และหอประชุมวิถีอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-09-11 2019-09-16
12 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2019-09-10 2019-09-10
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดหาน้ำสะอาดและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2019-09-06 2019-09-06
14 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุนฯ) 2019-08-29 2019-08-19
15 ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเปาะ ไปบ้านหมากมาย ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biding 2019-08-21 2019-08-28
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 สายจากแยกดอนปู่ตา ถึง สะพานหนองขาม ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-08-21 2019-08-28
17 ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 2019-08-20 2019-08-13
18 ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ 2 ประตู ตอนเดืียว) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-08-19 2019-08-23
19 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-08-19 2019-08-23
20 ประกวดราคี