วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  10:15 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2019-02-13 2019-02-20
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ปสช.102/26 อาคารเรียน 3 อาคารเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-13 2019-02-20
3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2019-02-13 2019-02-20
4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง 2019-02-13 2019-02-20
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-13 2019-02-20
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-12 2019-02-20
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 (ใต้ถุนโล่ง) ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-12 2019-02-20
8 ประกวดราคาจ้างก่สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2019-02-12 2019-02-20
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
10 ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
12 ประกวดราคาจ้าบงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช 301/26 (ปี2539) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-20
18 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้การไม่ได้ของ รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 2019-02-11 2019-02-20
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ชั้น (ยกพื้นสูง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biddinng 2019-02-11 2019-02-20
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-11 2019-02-13