วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  18:45 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้การไม่ได้ของ รพ.มหาชนะชัย 2019-06-25 2019-07-04
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านส้มผ่อ - บ้านโพง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 1,600 กิโลเมตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-06-21 2019-07-01
3 ประกาศยกเลิกการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 2019-06-14 2019-06-14
4 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมผลิตอัตโนมัติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-06-14 2019-06-21
5 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเคมี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biding 2019-05-30 2019-06-05
6 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biding 2019-05-30 2019-06-05
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องพักนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-05-07 2019-05-15
8 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเคมี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบล.จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-05-03 2019-05-10
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-17 2019-04-25
10 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯจำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-17 2019-04-25
11 ประกาศผลการขยายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) 2019-04-17 2019-04-02
12 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-17 2019-04-22
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัยประตู 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding ) 2019-04-17 2019-04-24
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-09 2019-04-18
15 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 2019-04-05 2019-04-29
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding ) 2019-04-05 2019-04-23
17 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-04 2019-04-10
18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงออร์เคสตรา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯจำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-01 2019-04-11
19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-01 2019-04-09
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจับภาพเคลื่อนไหว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-29 2019-04-04