วันพุธที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2562  16:48 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-17 2019-04-25
2 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯจำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-17 2019-04-25
3 ประกาศผลการขยายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) 2019-04-17 2019-04-02
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-17 2019-04-22
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัยประตู 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding ) 2019-04-17 2019-04-24
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-09 2019-04-18
7 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 2019-04-05 2019-04-29
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding ) 2019-04-05 2019-04-23
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-04 2019-04-10
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงออร์เคสตรา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯจำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-01 2019-04-11
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-04-01 2019-04-09
12 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจับภาพเคลื่อนไหว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-29 2019-04-04
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-27 2019-04-03
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม นาฎศิลป์ และดนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-25 2019-04-05
15 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสำรอง จำนวน 1 ระบบ (ระยะ 12 เดือน) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-21 2019-03-27
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาครู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-20 2019-04-18
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 84 ที่นั่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-18 2019-03-25
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 แห่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-18 2019-03-29
19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-18 2019-03-21
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-15 2019-03-20