วันเสาร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  23:19 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) 2020-06-24 2020-07-15
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2020-06-24 2020-07-09
3 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ 2 ประตู (ตอนเดียว) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 2020-06-22 2020-06-23
4 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) 2020-06-18 2020-06-18
5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุน) 2020-06-15 2020-06-30
6 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขนฃยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e -bidding) 2020-06-08 2020-06-12
7 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-06-02 2020-05-26
8 ประกาศผลการประกวดผลราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-06-02 2020-05-26
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและกาสรค้า (เงินเหลือจ่าย) ปี 2563 งานราวกันอันตราย ด่้วยอิเล็๋กทรอนิกส์ e-bididing 2020-05-20 2020-05-26
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องวเที่ยวและการค้า (เงินเหลือจ่าย) ปี 2563 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-05-20 2020-05-26
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องวเที่ยวและการค้า (เงินเหลือจ่าย) ปี 2563 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-05-20 2020-05-26
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางท้องถิ่น ยส.ถ.29 - 004 สายบ้านเปาะ หมากมาย หมู่ที่ 3,6,9 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - biddidng 2020-05-12 2020-05-13
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3 ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bididng 2020-05-01 2020-05-07
14 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-04-27 2020-04-30
15 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู แบบจ่ายลม 4 ทิศทาง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 20 เครื่อง ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biding 2020-04-27 2020-04-27
16 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-04-27 2020-04-30
17 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bididing 2020-04-20 2020-04-20
18 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bididing 2020-04-20 2020-04-20
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯจำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-04-16 2020-04-22
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ จำนวน 1 ศูนย์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-04-16 2020-04-22